k.ú.: 690112 - Malá Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582034 - Malá Lhota NUTS5 CZ0641582034
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 1628430
zahrada 117 89391
ovoc. sad 5 16077
travní p. 95 186704
lesní poz 200 440427
vodní pl. nádrž umělá 1 71
vodní pl. tok přirozený 9 6226
vodní pl. zamokřená pl. 2 635
zast. pl. společný dvůr 1 23
zast. pl. 97 29482
ostat.pl. jiná plocha 13 6686
ostat.pl. manipulační pl. 8 5016
ostat.pl. neplodná půda 53 142310
ostat.pl. ostat.komunikace 100 57258
ostat.pl. silnice 18 22781
ostat.pl. zeleň 10 3145
Celkem KN 1088 2634662
Par. DKM 1088 2634662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 93
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 156
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.12.1997 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 24.05.2022 17:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.