k.ú.: 690147 - Malá Losenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596086 - Malá Losenice NUTS5 CZ0635596086
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 499 4343302
zahrada 160 83377
travní p. 443 1403820
lesní poz 154 1355544
vodní pl. nádrž umělá 5 8107
vodní pl. rybník 6 14142
vodní pl. tok umělý 65 15864
vodní pl. zamokřená pl. 1 330
zast. pl. zbořeniště 5 669
zast. pl. 176 77810
ostat.pl. jiná plocha 149 79935
ostat.pl. manipulační pl. 8 30695
ostat.pl. neplodná půda 38 24183
ostat.pl. ostat.komunikace 102 118239
ostat.pl. silnice 3 52150
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5617
ostat.pl. zeleň 37 28550
Celkem KN 1852 7642334
Par. DKM 631 1622972
Par. KMD 1221 6019362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 169
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 236
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2020
DKM 1:1000 02.11.2009 část
S-SK GS 1:2880 1838 29.07.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.05.2022 13:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.