k.ú.: 690201 - Vysoký Potok - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 34 10126
travní p. 196 2469058
lesní poz 287 12770729
vodní pl. nádrž umělá 7 28754
vodní pl. rybník 2 2080
vodní pl. tok přirozený 16 16685
vodní pl. tok umělý 3 2323
vodní pl. zamokřená pl. 12 28756
zast. pl. zbořeniště 32 12206
zast. pl. 63 28921
ostat.pl. dráha 3 15213
ostat.pl. jiná plocha 58 39265
ostat.pl. manipulační pl. 14 25925
ostat.pl. neplodná půda 142 116704
ostat.pl. ostat.komunikace 100 122918
ostat.pl. silnice 5 115403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 320
ostat.pl. zeleň 6 2481
Celkem KN 981 15807867
Par. KMD 981 15807867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 61
LV 65
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.01.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 28.05.2022 19:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.