k.ú.: 690210 - Zlatý Potok - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540331 - Malá Morava NUTS5 CZ0715540331
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 899139
zahrada 7 4178
travní p. 201 1291713
lesní poz 166 576157
vodní pl. nádrž umělá 2 314
vodní pl. tok přirozený 20 13203
vodní pl. tok umělý 5 7623
zast. pl. zbořeniště 21 7265
zast. pl. 24 5849
ostat.pl. dráha 1 103
ostat.pl. jiná plocha 23 18155
ostat.pl. manipulační pl. 1 567
ostat.pl. neplodná půda 67 69887
ostat.pl. ostat.komunikace 40 23699
ostat.pl. silnice 2 48425
ostat.pl. zeleň 5 4131
Celkem KN 671 2970408
Par. KMD 671 2970408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 3
rozestav. 1
Celkem BUD 23
LV 46
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 08:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.