k.ú.: 690252 - Skočova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582042 - Malá Roudka NUTS5 CZ0641582042
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62023 - Velké Opatovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 1450025
zahrada 71 49235
ovoc. sad 1 3907
travní p. 216 244728
lesní poz 164 418255
vodní pl. tok přirozený 1 209
zast. pl. zbořeniště 1 79
zast. pl. 70 21692
ostat.pl. jiná plocha 12 6072
ostat.pl. manipulační pl. 7 12018
ostat.pl. neplodná půda 39 17462
ostat.pl. ostat.komunikace 78 27013
ostat.pl. silnice 1 16277
Celkem KN 989 2266972
Par. KMD 989 2266972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 69
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 102
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 18:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.