k.ú.: 690333 - Vranové II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563706 - Malá Skála NUTS5 CZ0512563706
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 67378
zahrada 210 181251
ovoc. sad 3 17730
travní p. 285 628768
lesní poz les(ne hospodář) 7 25873
lesní poz 177 513889
vodní pl. nádrž umělá 3 322
vodní pl. tok přirozený 7 79864
vodní pl. tok umělý 1 737
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 20
zast. pl. zbořeniště 3 165
zast. pl. 212 31718
ostat.pl. jiná plocha 17 5506
ostat.pl. manipulační pl. 14 4807
ostat.pl. neplodná půda 63 44161
ostat.pl. ostat.komunikace 51 48244
ostat.pl. silnice 9 80259
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 26171
ostat.pl. zeleň 2 5403
Celkem KN 1091 1762266
Par. DKM 2 6130
Par. KMD 1089 1756136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 66
č.p. výroba 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 202
LV 265
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 26.09.2013 1:1000 26.09.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.