k.ú.: 690597 - Maleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557129 - Strašín NUTS5 CZ0322557129
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 490460
zahrada 21 21976
travní p. 195 733254
lesní poz 150 1960339
vodní pl. nádrž umělá 2 949
vodní pl. rybník 10 17411
vodní pl. tok přirozený 5 3270
vodní pl. zamokřená pl. 1 3165
zast. pl. zbořeniště 1 30
zast. pl. 54 22299
ostat.pl. jiná plocha 14 34415
ostat.pl. manipulační pl. 7 8658
ostat.pl. neplodná půda 249 395671
ostat.pl. ostat.komunikace 24 29743
ostat.pl. silnice 2 26764
Celkem KN 908 3748404
Par. KMD 908 3748404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 8
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 53
LV 118
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837 05.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 02:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.