k.ú.: 690643 - Jeníkovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569089 - Maleč NUTS5 CZ0631569089
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 754522
zahrada 20 22217
travní p. mez, stráň 1 22456
travní p. 47 150289
lesní poz 10 195504
vodní pl. rybník 2 15055
vodní pl. tok přirozený 1 333
vodní pl. tok umělý 2 293
zast. pl. 18 9944
ostat.pl. jiná plocha 10 16384
ostat.pl. manipulační pl. 3 1177
ostat.pl. neplodná půda 18 14931
ostat.pl. ostat.komunikace 23 20799
ostat.pl. pohřeb. 2 1942
ostat.pl. silnice 3 20390
Celkem KN 230 1246236
PK 3 42110
GP 12 90172
Celkem ZE 15 132282
Par. KMD 230 1246236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 18
LV 54
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.05.2022 17:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.