k.ú.: 691160 - Rapotice u Malont - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545619 - Malonty NUTS5 CZ0312545619
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 83979
travní p. 70 2033201
lesní poz 50 3790415
vodní pl. rybník 1 706
vodní pl. tok přirozený 6 23978
vodní pl. tok umělý 2 2862
zast. pl. 11 3408
ostat.pl. jiná plocha 3 353
ostat.pl. manipulační pl. 8 55591
ostat.pl. neplodná půda 57 152885
ostat.pl. ostat.komunikace 19 43999
ostat.pl. silnice 6 28781
Celkem KN 234 6220158
Par. KMD 234 6220158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 11
LV 31
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2016
KM-D 1:2880 01.12.1999 07.03.2016
S-SK GS 1:2880 1826 01.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 01:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.