k.ú.: 691453 - Brdo u Manětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 20 8714
orná půda 214 978432
zahrada 46 41502
travní p. mez, stráň 3 3623
travní p. 166 361174
lesní poz 239 2304324
vodní pl. nádrž umělá 1 271
vodní pl. tok přirozený 14 60978
zast. pl. zbořeniště 1 183
zast. pl. 50 16264
ostat.pl. jiná plocha 36 15009
ostat.pl. neplodná půda 32 31043
ostat.pl. ostat.komunikace 40 50336
ostat.pl. silnice 6 5545
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5850
ostat.pl. zeleň 9 756
Celkem KN 878 3884004
Par. KMD 878 3884004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 50
LV 96
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2011
KMD 1:1000 25.10.2011
S-SK GS 1839 25.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 15:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.