k.ú.: 691500 - Radějov u Manětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 53924
zahrada 11 6148
travní p. 51 249974
lesní poz les s budovou 1 59
lesní poz 68 13650366
vodní pl. rybník 1 2319
vodní pl. tok přirozený 1 270
zast. pl. zbořeniště 2 332
zast. pl. 26 7596
ostat.pl. jiná plocha 17 14459
ostat.pl. neplodná půda 9 5996
ostat.pl. ostat.komunikace 42 135722
Celkem KN 236 14127165
Par. KMD 236 14127165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. les.hosp 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
Celkem BUD 27
LV 25
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 25.05.2001 11.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 24.05.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 08:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.