k.ú.: 691518 - Vladměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 738 1809565
zahrada 49 22939
travní p. 179 144670
lesní poz 304 1762787
vodní pl. nádrž umělá 4 2154
zast. pl. společný dvůr 4 231
zast. pl. 64 26125
ostat.pl. jiná plocha 56 35554
ostat.pl. manipulační pl. 6 2278
ostat.pl. neplodná půda 40 32888
ostat.pl. ostat.komunikace 56 76688
ostat.pl. silnice 7 59834
Celkem KN 1507 3975713
Par. KMD 1507 3975713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 59
LV 75
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2017
KM-D 1:2000 25.05.2001 24.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839 24.05.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 15:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.