k.ú.: 691721 - Markoušovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579785 - Velké Svatoňovice NUTS5 CZ0525579785
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 774071
zahrada 73 65847
ovoc. sad 1 350
travní p. 307 1343161
lesní poz ostat.komunikace 3 10934
lesní poz 131 2855029
vodní pl. zamokřená pl. 6 3559
zast. pl. společný dvůr 1 105
zast. pl. zbořeniště 7 2578
zast. pl. 102 27836
ostat.pl. dráha 1 7046
ostat.pl. jiná plocha 90 99081
ostat.pl. neplodná půda 47 44402
ostat.pl. ostat.komunikace 105 119222
ostat.pl. pohřeb. 2 2096
Celkem KN 975 5355317
Par. KMD 975 5355317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 100
LV 131
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2011
S-SK GS 1:2880 1840 31.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 10:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.