k.ú.: 691887 - Markvartice u Třebíče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591114 - Markvartice NUTS5 CZ0634591114
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 2193821
zahrada 107 104117
travní p. 87 199491
lesní poz les s budovou 2 68
lesní poz 118 317250
vodní pl. nádrž umělá 1 2179
vodní pl. rybník 1 1735
vodní pl. tok přirozený 1 2209
zast. pl. společný dvůr 1 81
zast. pl. 141 55148
ostat.pl. jiná plocha 7 7294
ostat.pl. manipulační pl. 15 24909
ostat.pl. neplodná půda 6 4355
ostat.pl. ostat.komunikace 54 121263
ostat.pl. silnice 3 37113
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4516
ostat.pl. zeleň 14 127026
Celkem KN 790 3202575
Par. DKM 790 3202575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 97
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 141
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 192
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2008
DKM-KPÚ 30.03.2006 1:1000 30.03.2006 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.12.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 20:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.