k.ú.: 691941 - Maršov u Veverské Bítýšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583359 - Maršov NUTS5 CZ0643583359
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1286 3183538
zahrada 313 247885
ovoc. sad 75 169867
travní p. 338 450741
lesní poz 84 2910594
vodní pl. nádrž umělá 1 1260
vodní pl. tok přirozený 14 24095
vodní pl. zamokřená pl. 2 2940
zast. pl. zbořeniště 3 559
zast. pl. 300 81850
ostat.pl. jiná plocha 131 43819
ostat.pl. manipulační pl. 61 47172
ostat.pl. neplodná půda 50 158728
ostat.pl. ostat.komunikace 309 109683
ostat.pl. pohřeb. 1 393
ostat.pl. silnice 99 27806
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10493
ostat.pl. zeleň 51 15862
Celkem KN 3125 7487285
Par. DKM 4 530
Par. KMD 3121 7486755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
Celkem BUD 275
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 384
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 04.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.