k.ú.: 692018 - Charvatce u Martiněvsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565253 - Martiněves NUTS5 CZ0423565253
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 335 2866220
zahrada 54 22929
ovoc. sad 8 19383
travní p. 66 104439
lesní poz les(ne hospodář) 16 40811
lesní poz 74 241372
vodní pl. nádrž přírodní 1 1534
vodní pl. tok přirozený 4 1308
zast. pl. společný dvůr 3 1078
zast. pl. zbořeniště 2 659
zast. pl. 141 66340
ostat.pl. dráha 12 57504
ostat.pl. jiná plocha 20 13123
ostat.pl. manipulační pl. 40 82175
ostat.pl. neplodná půda 57 48381
ostat.pl. ostat.komunikace 74 75704
ostat.pl. pohřeb. 1 5294
ostat.pl. silnice 4 19513
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8058
ostat.pl. zeleň 13 4506
Celkem KN 933 3680331
Par. DKM 933 3680331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 135
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 198
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1980 07.12.2017 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1980 07.12.2017 extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 21:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.