k.ú.: 692174 - Mařenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561827 - Mařenice NUTS5 CZ0511561827
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 877230
zahrada 165 89033
ovoc. sad 1 3227
travní p. 717 1964045
lesní poz 209 4690158
vodní pl. nádrž umělá 2 436
vodní pl. tok přirozený 29 21045
vodní pl. tok umělý 18 15273
vodní pl. zamokřená pl. 7 5284
zast. pl. zbořeniště 26 7163
zast. pl. 333 65476
ostat.pl. jiná plocha 88 27363
ostat.pl. manipulační pl. 25 10391
ostat.pl. neplodná půda 152 115519
ostat.pl. ostat.komunikace 206 126836
ostat.pl. pohřeb. 1 2385
ostat.pl. silnice 9 55593
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15558
ostat.pl. zeleň 4 724
Celkem KN 2062 8092739
Par. KMD 2062 8092739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 179
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 12
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 5
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 325
LV 332
spoluvlastník 428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1843 16.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.