k.ú.: 692239 - Mastník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591122 - Mastník NUTS5 CZ0634591122
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 3096188
zahrada 88 69349
ovoc. sad 3 15026
travní p. 143 405457
lesní poz les s budovou 2 73
lesní poz 397 1362678
vodní pl. nádrž umělá 3 14560
vodní pl. tok umělý 22 6814
zast. pl. 133 57771
ostat.pl. dráha 2 17925
ostat.pl. jiná plocha 53 25230
ostat.pl. manipulační pl. 20 11068
ostat.pl. neplodná půda 72 45941
ostat.pl. ostat.komunikace 104 116686
ostat.pl. silnice 8 47410
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5116
Celkem KN 1338 5297292
Par. DKM 926 4092473
Par. KMD 412 1204819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 125
LV 194
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.06.2017
DKM 1:1000 30.10.2007
Ost. 1:2500 31.12.1927 30.10.2007 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 02.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 20:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.