k.ú.: 692298 - Matějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596108 - Matějov NUTS5 CZ0635596108
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 3364136
zahrada 68 48952
travní p. 138 784346
lesní poz ostat.komunikace 1 1572
lesní poz 231 4202192
vodní pl. nádrž umělá 6 29045
vodní pl. rybník 21 872294
vodní pl. tok přirozený 10 3338
vodní pl. tok umělý 52 14786
zast. pl. společný dvůr 1 55
zast. pl. zbořeniště 4 2170
zast. pl. 107 58706
ostat.pl. jiná plocha 105 111227
ostat.pl. manipulační pl. 9 23001
ostat.pl. neplodná půda 17 96503
ostat.pl. ostat.komunikace 70 167751
ostat.pl. silnice 3 42284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 744
ostat.pl. zeleň 2 1403
Celkem KN 1013 9824505
Par. DKM 1013 9824505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.used 11
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 105
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 164
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2003
DKM-KPÚ 16.09.2002 1:1000 31.10.2002 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.10.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 19:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.