k.ú.: 692301 - Matějovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 880217
zahrada 143 54430
travní p. mez, stráň 39 18850
travní p. 237 2041114
lesní poz 491 9921480
vodní pl. rybník 29 100212
vodní pl. tok umělý 26 14718
zast. pl. společný dvůr 4 89
zast. pl. zbořeniště 15 7329
zast. pl. 125 48723
ostat.pl. jiná plocha 79 72219
ostat.pl. manipulační pl. 9 7708
ostat.pl. neplodná půda 355 389467
ostat.pl. ostat.komunikace 124 143723
ostat.pl. pohřeb. 1 1108
ostat.pl. silnice 13 86734
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1167
ostat.pl. zamokřená pl. 4 1040
ostat.pl. zeleň 1 101
Celkem KN 1840 13790429
Par. DKM 993 3667288
Par. KMD 847 10123141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 115
LV 156
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 03:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.