k.ú.: 692620 - Zadní Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552372 - Medlov NUTS5 CZ0712552372
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 1468131
zahrada 83 81505
travní p. 41 609206
lesní poz les(ne hospodář) 9 104571
lesní poz 14 113695
vodní pl. nádrž umělá 3 699
vodní pl. tok přirozený 2 4467
vodní pl. zamokřená pl. 1 300
zast. pl. společný dvůr 1 107
zast. pl. 81 37158
ostat.pl. jiná plocha 30 38679
ostat.pl. manipulační pl. 10 16082
ostat.pl. neplodná půda 6 11098
ostat.pl. ostat.komunikace 56 115446
ostat.pl. silnice 1 3293
ostat.pl. zeleň 25 49686
Celkem KN 463 2654123
Par. DKM 463 2654123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 78
LV 99
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.09.2007 DKM na části k. ú.
DKM-KPÚ 14.06.2006 1:1000 15.06.2006 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 26.09.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.