k.ú.: 692701 - Mrsklesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565768 - Třebenice NUTS5 CZ0423565768
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 1740987
vinice 1 13556
zahrada 84 78369
ovoc. sad 41 225400
travní p. 101 382579
lesní poz 27 579062
vodní pl. nádrž přírodní 1 1031
vodní pl. nádrž umělá 1 126
vodní pl. tok přirozený 10 10611
zast. pl. zbořeniště 10 2887
zast. pl. 85 45347
ostat.pl. jiná plocha 29 10429
ostat.pl. manipulační pl. 6 7945
ostat.pl. neplodná půda 60 60173
ostat.pl. ostat.komunikace 54 49582
ostat.pl. pohřeb. 1 593
ostat.pl. silnice 3 27354
Celkem KN 709 3236031
GP 2 31620
Celkem ZE 2 31620
Par. KMD 709 3236031
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 55
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 81
LV 98
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 02.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 12:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.