k.ú.: 692794 - Mělice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575500 - Přelouč NUTS5 CZ0532575500
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 1052535
zahrada 81 51351
travní p. 65 160917
lesní poz 25 121485
vodní pl. nádrž umělá 15 68983
vodní pl. tok přirozený 8 83105
vodní pl. zamokřená pl. 2 6866
zast. pl. 140 54239
ostat.pl. jiná plocha 85 112189
ostat.pl. neplodná půda 23 34588
ostat.pl. ostat.komunikace 41 23894
ostat.pl. silnice 14 23736
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 27044
ostat.pl. zeleň 2 761
Celkem KN 613 1821693
Par. KMD 613 1821693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 69
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 123
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 146
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 03:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.