k.ú.: 693049 - Menhartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 545031 - Menhartice NUTS5 CZ0634545031
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 4003173
zahrada 88 55680
travní p. 46 153824
lesní poz 74 207362
vodní pl. rybník 6 3956
vodní pl. tok přirozený 14 2765
vodní pl. tok umělý 79 30339
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 4 733
zast. pl. 117 53169
ostat.pl. jiná plocha 22 13949
ostat.pl. manipulační pl. 47 22294
ostat.pl. neplodná půda 31 28128
ostat.pl. ostat.komunikace 47 117315
ostat.pl. silnice 7 44976
ostat.pl. zeleň 1 168
Celkem KN 738 4737876
Par. DKM 738 4737876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 103
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 128
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2006
DKM-KPÚ 12.04.2001 1:1000 23.05.2001 *) extr.
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.08.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 10:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.