k.ú.: 693057 - Bydžovská Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570397 - Měník NUTS5 CZ0521570397
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 2035847
zahrada 105 108179
travní p. 6 8122
lesní poz 4 29778
vodní pl. nádrž přírodní 4 2662
vodní pl. nádrž umělá 1 565
vodní pl. tok přirozený 4 2908
vodní pl. tok umělý 11 5625
zast. pl. zbořeniště 3 1063
zast. pl. 79 50320
ostat.pl. jiná plocha 18 17754
ostat.pl. manipulační pl. 30 24746
ostat.pl. neplodná půda 1 823
ostat.pl. ostat.komunikace 48 38423
ostat.pl. pohřeb. 1 1387
ostat.pl. silnice 5 27203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3026
ostat.pl. zeleň 2 332
Celkem KN 562 2358763
Par. KMD 562 2358763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 51
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 76
LV 104
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK GS 1:2880 1841 21.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.