k.ú.: 693120 - Lípa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555363 - Merklín NUTS5 CZ0412555363
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 21 10679
travní p. 136 628777
lesní poz les(ne hospodář) 93 3024429
vodní pl. tok přirozený 4 10061
zast. pl. zbořeniště 22 4247
zast. pl. 58 12536
ostat.pl. jiná plocha 37 79685
ostat.pl. neplodná půda 37 39333
ostat.pl. ostat.komunikace 48 72105
ostat.pl. silnice 2 30444
ostat.pl. zeleň 1 305
Celkem KN 459 3912601
Par. KMD 459 3912601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 56
LV 77
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1842 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 19:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.