k.ú.: 693219 - Měrovice nad Hanou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552909 - Měrovice nad Hanou NUTS5 CZ0714552909
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 6684962
zahrada 257 181746
ovoc. sad 3 5098
travní p. 10 35917
lesní poz 2 17552
vodní pl. nádrž umělá 3 82889
vodní pl. rybník 2 83
vodní pl. tok přirozený 12 155819
vodní pl. tok umělý 4 16423
zast. pl. společný dvůr 4 993
zast. pl. zbořeniště 2 326
zast. pl. 386 111231
ostat.pl. dráha 5 88569
ostat.pl. jiná plocha 51 10153
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 186
ostat.pl. manipulační pl. 108 46254
ostat.pl. neplodná půda 10 4550
ostat.pl. ostat.komunikace 80 202975
ostat.pl. pohřeb. 1 3142
ostat.pl. silnice 15 61465
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13522
ostat.pl. zeleň 59 194604
Celkem KN 1454 7918459
Par. DKM 1454 7918459
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 130
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 333
LV 502
spoluvlastník 765

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.09.2013 1:1000 18.09.2013 *) souvisí s KPÚ na části v k.ú. Vrchoslavice a Němčice nad Hanou (Prostějov)
DKM-KPÚ 11.11.2005 1:1000 11.11.2005 *) pouze část související s KPÚ Stříbrnice
DKM 1:1000 16.05.2005 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.01.1990 11.11.2005
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 01:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.