k.ú.: 693278 - Městec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571547 - Chroustovice NUTS5 CZ0531571547
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 564 2218228
zahrada 99 58311
ovoc. sad 14 24499
travní p. 162 180673
lesní poz 20 10164
vodní pl. nádrž umělá 1 480
vodní pl. tok přirozený 77 19293
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 1 241
zast. pl. 127 52441
ostat.pl. dráha 2 29823
ostat.pl. jiná plocha 29 13860
ostat.pl. manipulační pl. 25 23757
ostat.pl. neplodná půda 37 22017
ostat.pl. ostat.komunikace 45 23177
ostat.pl. silnice 66 69925
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 8987
ostat.pl. zeleň 1 1085
Celkem KN 1281 2756979
Par. KMD 1281 2756979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 119
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 205
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2009
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 06:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.