k.ú.: 693545 - Metylovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 512184 - Metylovice NUTS5 CZ0802512184
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 699589
zahrada 887 749317
ovoc. sad 2 7117
travní p. 1340 4438847
lesní poz 702 4020976
vodní pl. tok přirozený 83 80695
vodní pl. tok umělý 48 12589
vodní pl. zamokřená pl. 15 15348
zast. pl. zbořeniště 20 3739
zast. pl. 1033 198787
ostat.pl. jiná plocha 482 273694
ostat.pl. manipulační pl. 88 53712
ostat.pl. neplodná půda 143 103463
ostat.pl. ostat.komunikace 456 312194
ostat.pl. pohřeb. 1 4419
ostat.pl. silnice 13 119527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 29468
ostat.pl. zeleň 21 21257
Celkem KN 5634 11144738
Par. DKM 3 701
Par. KMD 5631 11144037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 621
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 164
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 5
Celkem BUD 1008
byt.z. byt 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 1248
spoluvlastník 1656

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 06.05.2015 reprodukce otisku mapy z r. 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 18.05.2022 23:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.