k.ú.: 693596 - Zhořec u Manětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 2185668
zahrada 22 22603
ovoc. sad 1 2996
travní p. 73 327336
lesní poz 118 603817
vodní pl. nádrž umělá 3 1687
vodní pl. tok přirozený 3 16601
vodní pl. tok umělý 15 6169
vodní pl. zamokřená pl. 5 13533
zast. pl. 52 27404
ostat.pl. jiná plocha 20 19325
ostat.pl. manipulační pl. 16 34493
ostat.pl. neplodná půda 49 62262
ostat.pl. ostat.komunikace 29 46320
ostat.pl. pohřeb. 1 90
ostat.pl. silnice 12 31930
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13197
ostat.pl. zeleň 9 999
Celkem KN 705 3416430
Par. KMD 705 3416430
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 50
LV 62
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
KM-D 1:2000 07.05.2001 30.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.