k.ú.: 693642 - Posadov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574236 - Mezilečí NUTS5 CZ0523574236
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 234045
zahrada 25 24600
travní p. 60 86674
lesní poz 3 443197
zast. pl. 20 5932
ostat.pl. jiná plocha 2 583
ostat.pl. neplodná půda 3 479
ostat.pl. ostat.komunikace 8 11671
ostat.pl. silnice 3 3781
Celkem KN 170 810962
Par. KMD 170 810962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 20
LV 33
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 19.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 10:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.