k.ú.: 693766 - Meziříčko u Moravských Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591149 - Meziříčko NUTS5 CZ0634591149
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 2692628
zahrada 66 35366
travní p. 96 357788
lesní poz ostat.komunikace 2 2603
lesní poz 58 1534044
vodní pl. rybník 2 35099
vodní pl. tok přirozený 44 22832
vodní pl. tok umělý 1 438
zast. pl. zbořeniště 1 197
zast. pl. 74 40993
ostat.pl. jiná plocha 31 42643
ostat.pl. manipulační pl. 10 6298
ostat.pl. neplodná půda 42 65117
ostat.pl. ostat.komunikace 47 109081
ostat.pl. silnice 5 31584
Celkem KN 628 4976711
Par. DKM 475 4861671
Par. KMD 153 115040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. rod.dům 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 71
LV 114
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 12.05.2016
KM-D 1:2000 15.10.1999 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 15.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.