k.ú.: 693791 - Mezná u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 599255 - Mezná NUTS5 CZ0317599255
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 2255271
zahrada 81 47290
travní p. 391 1153005
lesní poz 107 802793
vodní pl. nádrž přírodní 1 1679
vodní pl. nádrž umělá 2 2108
vodní pl. rybník 19 549354
vodní pl. tok přirozený 7 18770
vodní pl. tok umělý 19 6304
vodní pl. zamokřená pl. 8 12157
zast. pl. společný dvůr 1 124
zast. pl. 80 49391
ostat.pl. jiná plocha 37 22608
ostat.pl. manipulační pl. 19 9823
ostat.pl. neplodná půda 24 24482
ostat.pl. ostat.komunikace 57 86525
ostat.pl. pohřeb. 2 1592
ostat.pl. silnice 2 31210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 325
Celkem KN 1169 5074811
Par. DKM 71 433407
Par. KMD 1098 4641404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 77
LV 136
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.04.2017
KMD 1:1000 23.05.2016
S-SK GS 1:2880 1828 10.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 17.05.2022 00:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.