k.ú.: 693987 - Šmolovy u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 593 3162574
zahrada 253 107425
ovoc. sad 6 9560
travní p. 204 573518
lesní poz 73 263525
vodní pl. nádrž umělá 10 68441
vodní pl. rybník 3 1439
vodní pl. tok přirozený 4 5542
zast. pl. 374 79314
ostat.pl. dráha 2 47437
ostat.pl. jiná plocha 87 42143
ostat.pl. manipulační pl. 40 40640
ostat.pl. neplodná půda 40 31179
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 79239
ostat.pl. ostat.komunikace 177 99614
ostat.pl. silnice 12 47870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13267
ostat.pl. zeleň 1 156
Celkem KN 1896 4672883
Par. DKM 171 72258
Par. KMD 1725 4600625
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 168
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 357
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 454
spoluvlastník 726

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.05.2012
KMD 1:1000 28.05.2012
Ins. A 1:1000 31.12.1962 28.05.2012 přesný datum nezjištěn, intravilán - část, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1824 28.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 06:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.