k.ú.: 694037 - Výškovice u Michalových Hor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560901 - Chodová Planá NUTS5 CZ0327560901
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 342450
zahrada 9 4615
travní p. 70 2164489
lesní poz 83 1714373
vodní pl. nádrž umělá 4 4820
vodní pl. tok přirozený 3 9955
vodní pl. tok umělý 1 1239
zast. pl. zbořeniště 4 3994
zast. pl. 3 752
ostat.pl. jiná plocha 8 32445
ostat.pl. manipulační pl. 2 11713
ostat.pl. neplodná půda 22 55537
ostat.pl. ostat.komunikace 53 84590
ostat.pl. silnice 3 20520
Celkem KN 272 4451492
Par. KMD 272 4451492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 3
LV 11
spoluvlastník 16

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2015
S-SK GS 1:2880 1839 15.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.