k.ú.: 694398 - Mikulovice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594431 - Mikulovice NUTS5 CZ0647594431
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1013 8130503
vinice 1 408
zahrada 224 148373
ovoc. sad 195 663629
travní p. 20 59684
lesní poz 170 3634032
vodní pl. nádrž přírodní 1 26566
vodní pl. nádrž umělá 2 128872
vodní pl. tok přirozený 40 38948
zast. pl. zbořeniště 9 1830
zast. pl. 449 181718
ostat.pl. jiná plocha 183 155587
ostat.pl. manipulační pl. 67 63210
ostat.pl. neplodná půda 16 50067
ostat.pl. ostat.komunikace 285 292487
ostat.pl. pohřeb. 1 3886
ostat.pl. silnice 42 123727
ostat.pl. skládka 1 84
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 26382
ostat.pl. zeleň 25 32136
Celkem KN 2748 13762129
Par. KMD 2747 13762009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 256
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 76
rozestav. 1
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 428
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 577
spoluvlastník 851

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2018
KM-D 1:1000 23.05.2003 03.12.2018
S-SK ŠS 1:2880 1824 22.05.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 02:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.