k.ú.: 694509 - Milavče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553948 - Milavče NUTS5 CZ0321553948
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1574 4915381
zahrada 147 75929
travní p. 818 950780
lesní poz 544 1437707
vodní pl. nádrž umělá 4 9661
vodní pl. tok přirozený 92 44338
vodní pl. tok umělý 95 27602
vodní pl. zamokřená pl. 4 3957
zast. pl. zbořeniště 4 976
zast. pl. 280 109430
ostat.pl. dráha 6 59903
ostat.pl. jiná plocha 194 72238
ostat.pl. manipulační pl. 75 43526
ostat.pl. neplodná půda 191 56475
ostat.pl. ostat.komunikace 323 112573
ostat.pl. pohřeb. 2 1948
ostat.pl. silnice 127 71417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 9697
ostat.pl. zeleň 1 16
Celkem KN 4495 8003554
Par. DKM 4495 8003554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 91
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 69
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 31
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 252
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 341
spoluvlastník 493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2016
DKM 1:1000 30.11.2016
ZMVM 1:2000 01.12.1990 30.11.2016
THM-G 1:2000 01.04.1961 30.11.2016
THM-V 1:2000 01.04.1961 30.11.2016 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 11:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.