k.ú.: 694908 - Milíčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594440 - Milíčovice NUTS5 CZ0647594440
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 5696259
zahrada 101 67956
ovoc. sad 4 39471
travní p. 44 98332
lesní poz 28 592003
vodní pl. nádrž umělá 15 10604
vodní pl. tok přirozený 52 74173
zast. pl. společný dvůr 7 1836
zast. pl. 132 68425
ostat.pl. dráha 3 64445
ostat.pl. jiná plocha 50 33869
ostat.pl. manipulační pl. 35 39686
ostat.pl. neplodná půda 1 1992
ostat.pl. ostat.komunikace 77 68776
ostat.pl. pohřeb. 1 676
ostat.pl. silnice 9 66907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6548
ostat.pl. zeleň 14 9897
Celkem KN 692 6941855
PK 67 375956
GP 777 5395742
Celkem ZE 844 5771698
Par. DKM 503 920193
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 15
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 130
LV 272
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.09.2008
ZMVM 1:2000 01.07.1986


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.