k.ú.: 695068 - Uhřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550191 - Uhřice NUTS5 CZ0646550191
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2229 3829489
zahrada 165 84487
ovoc. sad 2 7203
travní p. 22 12523
vodní pl. nádrž umělá 12 290
vodní pl. rybník 37 131194
vodní pl. tok přirozený 45 17687
vodní pl. tok umělý 59 16710
zast. pl. zbořeniště 7 1010
zast. pl. 197 66879
ostat.pl. jiná plocha 70 46974
ostat.pl. manipulační pl. 92 32541
ostat.pl. neplodná půda 162 34674
ostat.pl. ostat.komunikace 594 82445
ostat.pl. silnice 35 25502
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1593
ostat.pl. zeleň 2 192
Celkem KN 3731 4391393
Par. KMD 3731 4391393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 156
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 262
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 19:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.