k.ú.: 695254 - Mimoň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561835 - Mimoň NUTS5 CZ0511561835
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 5587049
zahrada 1023 420990
ovoc. sad 2 29264
travní p. 363 2122170
lesní poz les s budovou 1 86
lesní poz 125 1768520
vodní pl. nádrž umělá 8 23728
vodní pl. rybník 2 2402
vodní pl. tok přirozený 25 141310
vodní pl. tok umělý 1 889
vodní pl. zamokřená pl. 13 209264
zast. pl. společný dvůr 47 24987
zast. pl. zbořeniště 102 83505
zast. pl. 2380 595517
ostat.pl. dráha 18 213438
ostat.pl. jiná plocha 352 551356
ostat.pl. manipulační pl. 143 199354
ostat.pl. neplodná půda 268 436995
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 5430
ostat.pl. ostat.komunikace 397 494918
ostat.pl. pohřeb. 3 12847
ostat.pl. silnice 57 206680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 64410
ostat.pl. zeleň 86 274616
Celkem KN 5707 13469725
Par. DKM 5707 13469725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 924
č.p. byt.dům 26
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 27
č.p. les.hosp 6
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 56
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 143
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 763
bez čp/če jiná st. 169
bez čp/če les.hosp 7
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 8
Celkem BUD 2349
byt.z. byt 272
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 19
Celkem JED 295
LV 1979
spoluvlastník 2710

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.1999 Od -ověř TO. Dokon rozprac ZMVM Mimoň.
S-SK GS 1:2880 1843 03.12.1999 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.