k.ú.: 695262 - Pertoltice pod Ralskem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 514276 - Pertoltice pod Ralskem NUTS5 CZ0511514276
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 4265049
zahrada 127 86093
travní p. mez, stráň 1 521
travní p. 370 1747881
lesní poz les s budovou 1 63
lesní poz 70 708752
vodní pl. nádrž umělá 2 576
vodní pl. rybník 1 7002
vodní pl. tok přirozený 6 57077
vodní pl. tok umělý 3 5314
vodní pl. zamokřená pl. 16 159852
zast. pl. společný dvůr 3 2572
zast. pl. zbořeniště 42 25625
zast. pl. 245 93406
ostat.pl. dráha 4 52839
ostat.pl. jiná plocha 37 29827
ostat.pl. manipulační pl. 33 89905
ostat.pl. neplodná půda 124 320141
ostat.pl. ostat.komunikace 126 166622
ostat.pl. silnice 7 71041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 20184
ostat.pl. zeleň 3 4790
ostat.pl. 1 69
Celkem KN 1387 7915201
Par. DKM 1387 7915201
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 123
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 4
Celkem BUD 237
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 272
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1997 Od -ověř TO. Dokonč rozprac ZMVM Mimoň.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1997 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.