k.ú.: 695289 - Vranov pod Ralskem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561835 - Mimoň NUTS5 CZ0511561835
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 499215
zahrada 68 53508
travní p. 106 772580
lesní poz 69 428969
vodní pl. nádrž umělá 2 578
vodní pl. rybník 3 31201
vodní pl. tok přirozený 3 3915
vodní pl. zamokřená pl. 12 37978
zast. pl. zbořeniště 6 1915
zast. pl. 86 22142
ostat.pl. dobývací prost. 1 8459
ostat.pl. jiná plocha 21 8066
ostat.pl. manipulační pl. 6 5074
ostat.pl. neplodná půda 35 61240
ostat.pl. ostat.komunikace 37 46111
ostat.pl. pohřeb. 1 1605
ostat.pl. silnice 1 27720
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1400
Celkem KN 484 2011676
Par. DKM 484 2011676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 82
LV 112
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1998 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM Mimoň.
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.1998 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 21:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.