k.ú.: 695858 - Miřetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530174 - Miřetice NUTS5 CZ0201530174
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1589874
zahrada 100 68725
travní p. 102 289809
lesní poz ostat.komunikace 2 1254
lesní poz 92 293996
vodní pl. nádrž umělá 6 6890
vodní pl. tok přirozený 3 4145
zast. pl. 130 45820
ostat.pl. dráha 1 1808
ostat.pl. jiná plocha 27 10561
ostat.pl. manipulační pl. 52 27542
ostat.pl. neplodná půda 9 3341
ostat.pl. ostat.komunikace 71 77140
ostat.pl. silnice 6 25813
ostat.pl. zeleň 2 774
Celkem KN 771 2447492
Par. DKM 411 2264789
Par. KMD 360 182703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. zem.used 18
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 126
LV 156
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.09.2013
DKM-KPÚ 29.03.2011 1:1000 18.04.2011 *)
S-SK GS 1838 11.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 20:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.