k.ú.: 696048 - Vysoká u Chomutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563200 - Málkov NUTS5 CZ0422563200
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 17 4588
travní p. 129 1550195
lesní poz 132 2062334
vodní pl. nádrž přírodní 1 259
vodní pl. tok přirozený 2 5526
zast. pl. zbořeniště 4 762
zast. pl. 59 18128
ostat.pl. jiná plocha 34 5721
ostat.pl. manipulační pl. 30 10703
ostat.pl. neplodná půda 120 103810
ostat.pl. ostat.komunikace 66 65609
ostat.pl. silnice 6 39184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1024
ostat.pl. zeleň 5 1068
Celkem KN 611 3868911
Par. DKM 588 3862031
Par. KMD 23 6880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 58
LV 75
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2012
DKM 1:1000 22.06.2012
FÚO 1:5000 04.05.1980 22.06.2012 jen pro extravilán
Ost. 1:2000 03.05.1980 22.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.