k.ú.: 696072 - Javorovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592382 - Mistřice NUTS5 CZ0722592382
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 561946
vinice 12 70037
zahrada 147 137368
travní p. 201 550631
lesní poz 15 29069
vodní pl. nádrž umělá 3 3626
vodní pl. tok přirozený 3 4412
zast. pl. zbořeniště 6 784
zast. pl. 99 31819
ostat.pl. jiná plocha 64 108504
ostat.pl. manipulační pl. 5 8655
ostat.pl. neplodná půda 44 32480
ostat.pl. ostat.komunikace 36 44616
ostat.pl. silnice 6 4007
ostat.pl. skládka 1 3018
ostat.pl. zeleň 3 399
Celkem KN 868 1591371
Par. KMD 868 1591371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 38
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 235
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 07:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.