k.ú.: 696765 - Mladé Bříště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548383 - Mladé Bříště NUTS5 CZ0633548383
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 978479
zahrada 85 51578
travní p. 179 585977
lesní poz 52 291333
vodní pl. rybník 11 18847
vodní pl. tok přirozený 7 16973
vodní pl. tok umělý 6 1780
vodní pl. zamokřená pl. 4 889
zast. pl. společný dvůr 10 860
zast. pl. 120 31114
ostat.pl. jiná plocha 118 86196
ostat.pl. manipulační pl. 35 20661
ostat.pl. neplodná půda 58 24320
ostat.pl. ostat.komunikace 95 59425
ostat.pl. pohřeb. 1 2892
ostat.pl. silnice 8 17579
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 29168
Celkem KN 950 2218071
Par. KMD 950 2218071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 110
LV 148
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 09.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 22:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.