k.ú.: 696862 - Sobáčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 504246 - Mladeč NUTS5 CZ0712504246
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 20 10140
orná půda 406 1196394
zahrada 121 84484
travní p. mez, stráň 31 23403
travní p. 48 119647
lesní poz 3 35080
vodní pl. nádrž umělá 2 947
vodní pl. rybník 1 32105
vodní pl. tok přirozený 8 9217
zast. pl. zbořeniště 1 290
zast. pl. 138 48161
ostat.pl. dráha 4 27668
ostat.pl. jiná plocha 30 22356
ostat.pl. manipulační pl. 10 25399
ostat.pl. neplodná půda 6 5695
ostat.pl. ostat.komunikace 53 49567
ostat.pl. silnice 13 47201
Celkem KN 895 1737754
Par. DKM 895 1737754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 98
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 135
LV 212
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2007
S-SK ŠD 1:2500 1938 21.12.2007
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.06.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.