k.ú.: 696960 - Komárov u Mladějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 547123 - Komárov NUTS5 CZ0712547123
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1158264
zahrada 68 57018
travní p. 22 72934
lesní poz 2 5090
vodní pl. tok přirozený 4 25661
zast. pl. 82 35096
ostat.pl. jiná plocha 14 6318
ostat.pl. manipulační pl. 12 3697
ostat.pl. neplodná půda 1 1409
ostat.pl. ostat.komunikace 31 51825
ostat.pl. silnice 11 36984
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3251
ostat.pl. zeleň 12 39548
Celkem KN 408 1497095
Par. DKM 408 1497095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 82
LV 106
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.01.2019 1:1000 29.01.2019 *)
DKM 1:1000 18.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.01.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 16.05.2022 14:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.