k.ú.: 697010 - Mladoňov u Oskavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540501 - Nový Malín NUTS5 CZ0715540501
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1582408
zahrada 149 85497
travní p. 421 2685067
lesní poz 562 2701577
vodní pl. nádrž umělá 1 1459
vodní pl. tok přirozený 5 3425
vodní pl. zamokřená pl. 1 798
zast. pl. společný dvůr 1 43
zast. pl. zbořeniště 6 3954
zast. pl. 152 43135
ostat.pl. jiná plocha 31 50863
ostat.pl. manipulační pl. 11 43921
ostat.pl. neplodná půda 293 217311
ostat.pl. ostat.komunikace 159 195627
ostat.pl. pohřeb. 1 816
ostat.pl. silnice 2 70632
Celkem KN 1939 7686533
Par. KMD 1939 7686533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 77
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 171
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 20.01.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.05.2022 13:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.