k.ú.: 697028 - Václavov u Oskavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 926363
zahrada 72 48835
travní p. 77 458127
lesní poz 107 2547988
vodní pl. tok přirozený 39 14904
vodní pl. tok umělý 21 4230
vodní pl. zamokřená pl. 3 3988
zast. pl. zbořeniště 1 74
zast. pl. 40 13460
ostat.pl. jiná plocha 15 18411
ostat.pl. manipulační pl. 4 24706
ostat.pl. neplodná půda 36 53618
ostat.pl. ostat.komunikace 36 46848
ostat.pl. pohřeb. 1 611
ostat.pl. silnice 5 34223
Celkem KN 564 4196386
Par. KMD 564 4196386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 40
LV 64
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 16.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.